درباره ما

یاسان تک با هدف کمک به سازمان ها جهت توانمندی سازی آنها در استفاده از زیرساخت ها و تکنولوژی های فن‌آوری اطلاعات در کنار استانداردها و دانش های مدیریت سازمان به منظور نیل به اهداف خویش و ارتقاء بهره‌وری از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است.

در دنیای امروز که اطلاعات به عنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمان ها و منشا رشد و توسعه دانش وتکنولوژی به شمار می‌رود در کنار نگاه به جنبه های مدیریتی سازمان نظیر مدیریت فرآیندهای کسب و کار، بهره‌وری ، تعالی سازمانی و مدیریت کیفیت توجه به مدیریت اطلاعات سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

یاسان تک ارائه راهکارها و خدمات تخصصی، مشاوره و آموزش در خصوص توسعه سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی را به عنوان ماموریت خود تعریف نموده است.


با توجه به این نگرش، رویکرد اصلی یاسان تک ارائه راهکارها و خدمات تخصصی ذیل می باشد:
طراحی و تدوین معماری اطلاعات سازمان
توسعه و پیاده سازی پورتال‌های سازمانی (اینترانت، اکسترانت، وب سایت)
پیاده سازی و توسعه سامانه ‌های اطلاعاتی نظیر HRM، QA، CRM، ECM، DMS
مکانیزاسیون فرم ها و فرآیندهای سازمانی
طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی نظیر نظام پیشنهادات، مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، ارزیابی 360 درجه و …
طراحی و توسعه گزارش های عملیاتی و داشبردهای مدیریتی بر اساس اطلاعات سازمان