فرآیندهای سازمانی

circular-arrows-diagram-bpm-life-cycle
یکی از مهمترین امکاناتی که پیاده سازی راهکار ECM در سازمان ایجاد می کند تسهیل فرآیندها و جلوگیری از دوباره کاری ها و فرم های کاغذی سازمان می باشد. از جمله نکات مهم در پیاده سازی فرم ها توجه به بهیه و درست بودن فرآیندها و امنیت اطلاعات و مستندات سازمان می باشد.
زیرساخت شیرپوینت دارای Workflow Engine قدرتمندی می باشد، هرچند این قابلیت ضعف هایی نیز دارد که می توان با شناخت درست و کامل از این قابلیت در طراحی فرآیندها سازمان بهره گرفت. برای بهبود در طراحی فرآیندها و برطرف کردن ضعف ها از نرم افزارهای جانبی نظیر Nintex Workflow نیز استفاده می شود.
متخصصان یاسان تک با شناخت درست و کامل فرآیندهای سازمان، مهندسی فرآیندها، آموزش سازمان، دریافت بازخوردهای کارکنان و استفاده از بروزترین نرم افزارهای استاندارد سعی در پیاده سازی فرآیندها به کاراترین و کاربردی ترین شکل ممکن هستند به طوریکه کارکنان سازمان اطلاعات درست را در زمان مناسب در اختیار داشته باشند.
با کنار هم قرار گرفتن این ابزارها ما پیچیده ترین فرم ها و گردش کار های سازمانی از جمله موارد ذیل را برای مشتریان خود پیاده سازی کرده ایم :

فرآیند درخواست کالا و تامین و خدمات
فرآیند اتوماسیون اداری مانند مرخصی،ماموریت
فرآیند مدیریت جلسات
...

راهکارها و خدمات ما

تحلیل و نیازسنجی فرآیندها
مدلسازی مفهومی از ساختار فرایندهای سازمان
پیاده سازی فرآیندهای سازمانی بر بستر وب
طراحی و تولید فرم های سازمانی
ارائه گزارشات از وضعیت فرآیندها