آموزش کاربر حرفه ای شیرپوینت

دوره کاربری حرفه ای شرپوینت اولین دوره تخصصی برای فراگیری شرپوینت می باشد، با فراگیری این دوره به صورت کامل با محیط کاربری شرپوینت آشنا شده و خواهند آموخت چگونه از محیط شرپوینت برای پیاده سازی نیاز های خود استفاده کنند.این دوره بدون اینکه وارد مباحث تخصصی و جزییات فنی شرپوینت شود، به صورت کاملا کاربردی و عملی استفاده از شرپوینت را به همکاران می آموزد.
پس از پایان این دوره شما می توانید
به عنوان یک کاربر یا مدیر از یک سایت شرپوینتی استفاده کنید
سایت ها را به روز رسانی کنید
محتوای خود را در آن ها وارد کنید
کاربران و گروهها را مدیریت کنید
طرز کار با لیست ها و مستندات را بیاموزید
با وب پارت های اصلی شرپوینت آشنا شوید
از امکانات اصلی شرپوینت به صورت کاربردی استفاده کنید
پیش نیاز:
تسلط به اینترنت و محیط ویندوز
تسلط به مجموعه نرم افزار های آفیس
گذراندن دوره مقدماتی SharePoint 6 ساعت