HSE

معرفی

امروزه با پیشرفت صنایع و گسترش فضای کسب و کار، سازمان ها و اداره ها برای جذب نیروی انسانی بیشتر تلاش می کنند. افزایش بهره وری و راندمان نیروی کار در راستای حفظ و سلامت آن ها، یکی از اهداف اصلی این مراکز می باشد. بدون شک، ایجاد یک سیستم امنیت شغلی، ایمنی و مدیریت بهداشت محیط زیست، برای این سازمان ها ضروری است.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست ، با عبارت انگلیسی "Health, Saftey and Environment " بیان می شود و در برگیرنده مدیران، کارکنان، کارگران و پیمانکاران می شود. با استفاده از این سیستم، عوامل زیان آور محیط کار ارزیابی و شناسایی می شود؛ در نتیجه می توان به راحتی این موارد را حذف کرد یا به حداقل رساند.

ارزیابی خطرات موجود در محیط کار موجب کاهش حوادث، جلوگیری از آسیب های انسانی و همچنین ضرر و زیان های مالی می شود. گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست ، برای تمام شرکت ها و سازمان هایی که کارکرد خود را بر مبنای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای قرار داده اند، کاربرد دارد. با استقرار قوانین HSEدر یک سازمان، مشکلات و ریسک های مرتبط با بهداشت ایمنی و زیست محیطی در محیط کار، مدیریت مؤثر و کنترل آن ها را به خوبی تحت پوشش خودد قرار می دهد و رفاه و آسایش را برای انسان ها تضمین می نماید.

راهکار سیستمی

راهکار پیشنهادی سامانه اطلاعاتی HSE

هدف: طبقه بندی فایل ها و اطلاعات روی شبکه ، دستگاه های شخصی ، فایل ها و پرونده های کاغذی در قالب  لیست ها و صفحات شیر پوینت

مزیت ها:امکان جستجوی سریع ، تعیین حقوق دسترسی ، طبقه بندی اطلاعات ، بازیابی هدفمند اطلاعات ، آرشیو منسجم

برخی از بخش های سیستم HSE

برخی از قابلیت های سیستم

امکان ثبت برنامه و وقایع HSE

 ثبت الزامات HSE مورد نیاز

امکان ثبت برنامه مانورها و ارسال به واحدها و ثبت نتایج مانور و ارزیابی اجرا

 ثبت و گزارش گیری از سوابق کنترل کیفی دوره ای

امکان ثبت برنامه های آموزشی و پیگیری نتیجه برگزاری

امکان ثبت برنامه ها و اهداف و اعلام به واحدها