طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی مبتنی برSharePoint

معماری سیستم اطلاعاتی تعریف رسمی از فرایندها و قوانین تجاری ، ساختار سیستم ها ، چارچوب فنی و فناوری های محصول برای یک سیستم اطلاعاتی سازمانی و تجاری است. معماری سیستم اطلاعات معمولاً از چهار لایه تشکیل شده است: معماری فرآیند تجارت ، معماری سیستم ها ، معماری فنی و معماری تحویل محصول.

مناسب برای انواع سازمان ها، شرکت های کوچک و متوسط (SME)

ساختار اولیه سامانه ها بر مبنای طراحی و مدل فرایندهای سازمان ها قابل توسعه می باشد.

سامانه ها مختص و متناسب با شرایط و ویژگی های هر سازمان طراحی می شوند.

Taylor Made

توسعه سریع سیستم های اطلاعاتی

یکپارچگی با محصولات Office

سهولت کاربری

امکان توسعه و بهبود توسط مشتری